Spolky a zájmové organizace

Společenský a kulturní život v obci

Nejstarším spolkem, který stále v obci Hrdějovice působí je sbor dobrovolných hasičů založený 26.12. 1896 . Druhým nejstarším stále aktivním spolkem je fotbalový klub založený v létě roku 1935. K stále aktivním spolkům patří Honební společenstvo Hosín dříve Český myslivecký svaz.

V průběhu 20. století v obci vzniklo  a zaniklo několik organizací a spolků, které měly vliv na dění v obci:
 

  • Obec baráčníků
  • Dramatický spolek Osvěta - činnost od 1921 do 2. pol. 30. let, 1946 obnoven, 1950 skončil.
  • Ochotnický spolek Havlíček
  • Okrášlovací spolek
  • Český svaz invalidů 
  • Český červený kříž
  • Český svaz žen
  • Socialistický svaz mládeže
  • Ovocnářský a zahrádkářský svaz
  • Svazarm