Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 17.4.2020 29. 09. 202029. 09. 2020
Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 24. září od 18.00 hodin 17. 09. 202030. 09. 2020
Úřední sdělení, oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci Hrdějovice 15. 09. 202012. 10. 2020
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 09. 202012. 10. 2020
Oznámení o zrušení Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 09. 202012. 10. 2020
Informace o první schůzce volební komise v Hrdějovicích pro volby do zastupitelstva kraje, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020 08. 09. 202012. 10. 2020
Informace ? Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 10. září 2020 01. 09. 202030. 09. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18. 08. 202012. 10. 2020
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise v Hrdějovicích 03. 08. 202012. 10. 2020
Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce dne 30. července 2020 od 18.00 hodin 30. 07. 202001. 08. 2020
Dražební vyhláška 29. 07. 202012. 10. 2020
Nařízení mimořádného opatření ? Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 28. 07. 202012. 10. 2020
Veřejná vyhláška ? Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 21.7.2020 ? 27.7.2020, železniční přejezd u Sokolovny 15. 07. 202012. 10. 2020
Zveřejnění záměru obce ? záměr pronajmout prostory sportovní haly Hrdějovice, budova č.p. 597 18. 06. 202012. 10. 2020
Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 25. června 2020 18. 06. 202001. 07. 2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25. června 2020 15. 06. 202030. 06. 2020
Zveřejnění záměru obce Hrdějovice, záměr pronajmout zasedací místnost nad zdravotním střediskem 08. 06. 202012. 10. 2020
Zveřejnění záměru obce ? pronájem pozemku, vodní plocha p.č. 829/1 v k.ú. Hrdějovice 05. 06. 202012. 10. 2020
Lorem Ipsum 24. 05. 202029. 09. 2020
Lorem Ipsum 24. 05. 202029. 09. 2020
Lorem Ipsum 24. 05. 202029. 09. 2020
Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 28.5.2020 21. 05. 202012. 10. 2020
Zveřejnění záměru obce, pronájem nebytových prostor 2 místností v budově na adrese Luční 80 29. 04. 202012. 10. 2020
Rozhodnutí o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 20. 04. 202012. 10. 2020
Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 17.4.2020 09. 04. 202012. 10. 2020
Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu ? Hrdějovice ? Hluboká nad Vltavou 06. 04. 202012. 10. 2020
Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací, rekonstrukce přejezdu, Nemanická spojka 30. 03. 202012. 10. 2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví 20. 03. 202012. 10. 2020
Mimořádné opatření ? uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020 10. 03. 202012. 10. 2020
Veřejná vyhláška ? stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/10575 Nemanická ulice od 23.3.2020 ? 3.4.2020 06. 03. 202012. 10. 2020
Úřad pro zastupování státu-seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 02. 03. 202012. 10. 2020
Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 27. února 2020 20. 02. 202012. 10. 2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20.2.2020 11. 02. 202012. 10. 2020
Informace o konání 16.zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice konaného dne 30.1.2020 23. 01. 202012. 10. 2020
Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/10575 09. 01. 202012. 10. 2020
Zveřejnění záměru obce ? rybník na části pozemku p.č. 381 (za kaplí Těšín) 08. 01. 202012. 10. 2020
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 19. 12. 201901. 01. 1970
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného 19. 12. 201901. 01. 1970
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 19. 12. 201901. 01. 1970
OZV č. 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 19. 12. 201901. 01. 1970
Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) ? udělení výjimky k lovu bobra evropského 12. 12. 201912. 10. 2020
Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice 11. 12. 201912. 10. 2020
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 12.12.2019 03. 12. 201912. 10. 2020
Zveřejnění záměru obce Hrdějovice ? záměr pronajmout část pozemku p.č. 787 v k.ú. Hrdějovice 02. 12. 201912. 10. 2020
Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Č.Budějovice 29. 11. 201912. 10. 2020
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci číslo III/10576 dne 1.12.2019 od 16.00 ? 19.30 z důvodu realizace kulturní akce 27. 11. 201912. 10. 2020
Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) ? udělení výjimky k lovu bobra evropského ? 22. 11. 201912. 10. 2020
Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce 20. 11. 201912. 10. 2020
Návrh rozpočtu svazku obcí Budějovicko-Sever na rok 2020 18. 11. 201912. 10. 2020
?Záplavové území Kyselá voda? ? Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku 06. 11. 201912. 10. 2020
Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice 23. 10. 201912. 10. 2020
Oznámení ? zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 10. 201912. 10. 2020
Oznámení o zamýšleném převodu 15. 10. 201912. 10. 2020