Život v obci

Sv. Roch

Vážení spoluobčané,

dovolte nám krátce informovat o připravované výtvarné realizaci v kapli svatého Rocha „u zmrzliny“ vedle obchodu v Těšínské ulici.

Bývalá výklenková kaple má dvě strany, v čelní části bude zobrazení světce a v zadní části bude výtvarně zpracován text popisující známou legendu našeho světce. Nad šesti kachli bude ještě luneta (2x zepředu i zezadu) s nápisem „kaple svatého Rocha“. Jedna realizace bude ve velikosti 80 x 56 cm a bude umístěna na výšku. Výzdoba kaple bude vytvořena tradiční technologií naší, tedy Hrdějovickou keramikou.

K nahlédnutí text legendy (včetně ukázky vybraného typu písma). A také výtvarný návrh, který bude upraven na výškovou orientaci. Pokusili jsme se také o přibližnou vizualizaci čelní stany.

 

Text na druhou stranu:

„Podle legendy pocházel Roch (Rochus, Rocco) z bohaté rodiny v jihofrancouzském městě Montpellier, kde se narodil asi roku 1295. Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a vypravil se jako poutník do Říma. Během své cesty řadu lidí zázračně uzdravil od morové nákazy, která v té době jako obávaná "černá smrt" procházela Evropou. Sám Roch se touto zhoubnou nemocí nakonec nakazil. Uchýlil se do samoty u řeky Pádu a tam mu toulavý pes nosil chleba, čímž mu pomohl přežít. Roch se poté vrátil do svého rodného města, kde byl uvržen do žaláře jako domnělý špeh. Zemřel kolem roku 1379, jeho svátek je stanoven na 16. srpna. Část ostatků svatého Rocha je uložena v chrámu sv. Víta v Praze. Svatý Roch je patronem Benátek a Montpellier, ale také nemocnic a lékařů, dále pak i truhlářů a zahradníků. Papežem Janem Pavlem II. byl prohlášen za patrona automobilistů. Zejména je ale uctíván jako ochránce před epidemiemi.“

Realizace: Hrdějovická keramika, 2023

 

Cena:

technologie: 28.000, - Kč

výtvarná realizace: 48.000, - Kč

Termín dodání a instalace – ideálně do 20. srpna 2023 (slavnostní požehnání by se mohlo konat v rámci Hrdějovické poutě).

 

Veškeré další dotazy prosím směřujte na Jana Samohýla - samohyl@hrdejovice-opatovice.cz.

 

Sv. RochSv. RochSv. Roch