Upozornění pro občany

Nepravidelné výpadky veřejného osvětlení

v ulici Nemanická a Školní

Vážení spoluobčané,

v ulici Nemanická a Školní dochází k nahodilým výpadkům funkce veřejného osvětlení v důsledku nepravidelné poruchy zemního vedení elektrického kabelu. Vzhledem k tomu, že porucha je nepravidelná, je obtížné zjistit přesné místo závady a její odstranění si tedy vyžádá delší čas.
Děkujeme za pochopení.