Upozornění pro občany

Obec Hrdějovice se připojila k programu

My v tom Jihočechy nenecháme II na pomoc rodinám s dětmi a seniorům.

To, že se i Obec Hrdějovice do programu zapojí, rozhodli zastupitelé na svém jednání 15. září 2022. Veškeré informace k pravidlům čerpání jsou k dispozici na stránkách https://myvtomjihocechynenechame.cz/
Obecní úřad Hrdějovice bude žádosti o příspěvek přijímat a administrovat. Obec Hrdějovice také polovinu příspěvku pro seniory přímo i zaplatí. 

Kdo má na příspěvek nárok?

I. Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

 • podpora je určena pro děti s trvalým pobytem v Hrdějovicích, a to do dovršení 3 let věku  nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let ke dni 1.8.2022, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podmínkami přiznání podpory jsou:

 • pobíraná dávka „přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobíraná dávka „příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč (dle stanovených podmínek, viz dotační program)
 • Pokud je v rodině pobírána jedna z dávek, již nemusí být prokazovány celkové příjmy domácnosti.

Výše podpory 4000 Kč na jednotlivce, 100 % podpory hradí Jihočeský kraj prostřednictvím měst a obcí.

II. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

 • podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem v Hrdějovicích, kteří jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové služby.

Podmínkami přiznání podpory jsou:

 • pobíraný příspěvek na bydlení nebo
 • pokud žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč
 • pokud žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Výše podpory je stanovena následovně:

 • poživatelé důchodu, kteří žijí samostatně 4000 Kč
 • oživatelé důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, 3000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.
 • 50 % podpory hradí obec Hrdějovice, 50 % Jihočeský kraj
  Akce je finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-potvrzeni-uradu-prace-.pdf 127.6 Kb
07-zadost-o-podporu-a-potvrzeni-o-cistem-prijmu-dite-0-3-.pdf 68.4 Kb
08-zadost-o-podporu-a-potvrzeni-o-cistem-prijmu-sam-duchodce.pdf 63.3 Kb
09-zadost-o-podporu-a-potvrzeni-o-cistem-prijmu-duchodci-spolecna-zadost.pdf 67.4 Kb