Společenské akce

Setkání s opatem Ungarem

ve Zlaté Koruně.

Vzpomínka na rodáka z Opatovic, který významem překročil hranice našeho katastru, se bude konat 27.února 2022 v 8 hodin v Zlatokorunském kostele u příležitosti 400 let od jeho narození.   .

Tímto rodákem je Mates Ale​​š Ungar  (1622-1701), narozen v Opatovicích č.p. 1, syn Jiříka Ungara po usedlosti zvaného Benda, opat cisterciáckého řádu v klášteře Zlatá Koruna.