Upozornění pro občany

Upozornění pro občany - sběrné místo

INFORMACE PRO OBČANY – SBĚRNÉ MÍSTO

PROVOZNÍ DOBA:

každou středu od 15:00 - 18:00 hodin (kromě státních svátků)

každou sobotu od 8:00 - 13:00 hodin (kromě státních svátků)
 

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE OD 1.2.2023 JE NUTNÉ SE PŘI VJEZDU DO SBĚRNÉHO DVORA NA POŽÁDÁNÍ PROKÁZAT DOKLADEM TOTOŽNOSTI.

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle platné OZV 2/2021 tzn., že je přihlášen k trvalému pobytu v obci, nebo je vlastníkem rodinného domu nebo chalupy v Hrdějovicích nebo v Opatovicích.

Kontaktní osobou pro provoz sběrného dvora je: Karel Schmidmayer +420 728 102 049, Stanislav Mašek +420 723 783 905, Ivan Hašek +420 602 615 010.