Územní plán obce - vývoj

Územní plán obce vývoj

ÚZEMNÍ PLÁN - historie

 

Územní plán obce Hrdějovice – právní stav po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

příloha č. 1 OOP – textová část ÚP Hrdějovice příloha č. 2a OOP – výkres základního členění příloha č. 2b OOP – hlavní výkres příloha č. 2c OOP – výkres VPS příloha č. 2d OOP – detaily sídel hlavní výkres příloha č. 3 OOP – textová část odůvodnění ÚP Hrdějovice příloha č. 4a OOP – koordinační výkres příloha č. 4b OOP – výkres širších vztahů příloha č. 4c OOP – výkres záborů půdního fondu

Změna č. 1
hlavní výkres   koordinační výkres   schéma umístění řešených uzemí změny   textová část zm č.1 územního plánu Hrdějovice    čistopis výkres předpokládaných záborů půdního fondu   výkres základního členění území

Změna č.2
hlavní výkres koordinační výkres schéma umístění řešeného území změny textová část zm. č 2 územního plánu Hrdějovice výkres základního členění území

Změna č. 3
výkres základního členění území výkres širších vztahů textova_cast_zmena3_Hrdejovice pro zastupitelstvo koordinační výkres hlavní výkres

Změna č. 4
výkres základního členění území výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů půdního fondu textova_cast_zm_4_Hrdejovice koordinační výkres hlavní výkres

Změna č. 5
hlavní výkres koordinační výkres textova_cast_zm_5_Hrdejovice výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres širších vztahů výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací výkres základního členění území

Změna č. 6
hlavní výkres koordinační výkres schéma řešených území UP_Hrdejovice-srovnavaci_text_po_zm_6 výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres základního členění území Z6_UP_Hrdejovice-oduvodneni Z6_UP_Hrdejovice-vyrok; Vyhláška, Informace- nabytí účinnosti rozhodnutí

Změna č. 7
UP_Hrdejovice-srovnavaci_text_po_7 Z7_UP_Hrdejovice-hlavni_vykres Z7_UP_Hrdejovice-koordinacni_vykres Z7_UP_Hrdejovice-textova_cast Z7_UP_Hrdejovice-vykres_sirsich_vztahu Z7_UP_Hrdejovice-vykres_VPS Z7_UP_Hrdejovice-vykres_zaboru Z7_UP_Hrdejovice-vykres_zakladniho_cleneni

Územní studie – ZAHRADY OPATOVICE HRDĚJOVICE