Slavoj Hrdějovice

Tělovýchovná jednota Slavoj Hrdějovice

Tělovýchovná jednota Slavoj Hrdějovice byla založena 7. září 1935 pod názvem SK Hrdějovice. Fotbal v Hrdějovicích se však hrál již několik let předtím pod hlavičkou Sportovního klubu a Osvěty Hrdějovice. Od samého počátku byl hlavním sportem provozovaným v Hrdějovicích fotbal.

V roce 1957 byl založen i oddíl ledního hokeje. V roce 1959 si členové klubu vybudovali vlastní zimní stadion, který měl i umělé osvětlení. Družstva mužů a dorostenců se zúčastňovala soutěží až do roku 1965. V tomto roce byla činnost oddílu ledního hokeje ukončena. Až po dvaceti letech byl ve spolupráci s JZD Hosín nově ustaven oddíl ledního hokeje, který hrál soutěže až do roku 1992, kdy byla jeho činnost pro nedostatek finančních prostředků definitivně ukončena. do kterého se zapojovali žáci dorostenci i muži.

Fotbalový oddíl svou činnost v průběhu téměř nikdy nepřerušil. Družstva žáků, dorostenců a dospělých byla a jsou pravidelnými účastníky krajských fotbalových soutěží a dobře propagují obec Hrdějovice.

V současné době jsou do soutěží zapojeny družstva kadetů, mladších žáků, starších žáků, dorostenců a dvě družstva dospělých. Cílem je dát příležitost k pravidelnému sportování a aktivnímu trávení volného času všem mladým, kteří o fotbal mají zájem. Pro všechny jsou vytvořeny velmi dobré materiální a tréninkové podmínky a ve spolupráci s obcí Hrdějovice je postupně zkvalitňováno sociální zázemí hráčů a diváků ve sportovním areálu. Veřejnost si zde může zapůjčit kurt na volejbal či nohejbal.

Oficiální stránky TJ Slavoj Hrdějovice: http://slavojhrdejovice.cz/