Poplatky

Ceník ověřených výpisů a jiných úředních výkonů

 

 

CZECH POINT

Czechpoint
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku
Výpis ze živnostenského rejstříku        100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč

 

 

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.
Ověřování podpisu 30,- Kč za podpis
Ověřování listin 30,- Kč za stránku
Vyhledání a vydání opisu, kopie z úřední listiny 50,- Kč za stránku
Vydání povolení k připojení nemovitosti na místní komunikaci       500,- Kč
Vydání povolení – překop místní komunikace 100,- Kč
Přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč
Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les zdarma
– místní šetření za každou zap. hodinu 100,- Kč
Přijetí žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč

 

 

Kopírování – černobílé

Kopírování - černobílé
A4 1,-Kč/stránka
A4 oboustranné        2,- Kč/list
A3 2,- Kč/stránka
A3 oboustranné 3,- Kč/list