Vyhlášky a nařízení
OZV 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška – Ozn. zahájení územního řízení, veřejné osvětlení podél komunikace U Hřiště, Hrdějovice
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu před odbočkou na Opatovice
Veřejná vyhláška – návrh územního opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Veřejná vyhláška- místní úprava provozu, silnice III/10575, doplnění dopravního značení
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2020 + inf. leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu – odbočka na Opatovice
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu silnice III/10575
Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu – silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou-Hrdějovice
Obecně závazné vyhlášky 2019
OZV č. 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu
Obecně závazné vyhlášky 2018
Obecně závazné vyhlášky 2017
Obecně závazné vyhlášky 2016
Obecně závazné vyhlášky 2015
Obecně závazné vyhlášky 2013
Obecně závazné vyhlášky 2012
Obecně závazné vyhlášky 2009
Obecně závazné vyhlášky 2008