Architektonická studie prameniště a okolí kaple na Těšíně

Architektonická studie prameniště a okolí kaple

Veřejná prezentace studie proběhla 21.6.2021 v 18.00 hodin u prameniště a kaple na Těšíně.

Skvělá zpráva - v srpnu 2022 byl projekt revitalizace zařazen do dotačního programu ITI (IROP), kde je 80% čerpání dotace, včetně nákladů na projektovou dokumentaci.

Naši obyvatelé na vedení obce vznášejí prosby v souvislosti s prameništěm a veřejným prostorem v okolí kaple na Těšíně.  Je pro ně v současné době nepraktické, bariérové  a v neutěšeném stavu. S tím souvisí i prostor točny. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k prvnímu kroku, který by vedl k řešení tohoto místa, neboť právě okolí kaple na Těšíně je jedním z „center“ naší obce. Tímto krokem je vypracování studie, která bude podkladem pro projektovou dokumentaci.  Zároveň bylo zjištěno, že prameniště má zásadní technické problémy, které je nutno řešit. Významným faktorem realizace je možnost zažádat o dotaci v roce 2022, a pokud by této možnosti nebylo nyní využito, nemusí být v budoucnu dotační titul s těmito parametry (účel dotace a její výše) již vypsán. Byli osloveni architekti, kteří se specializují na veřejné prostory a krajinářskou architekturu  - Markéta Veličková a Petr Velička (autoři např.  projektu Park4Dvory v Českých Budějovicích, za který získali mnoho prestižních ocenění jak v ČR, tak v zahraničí).

Při přípravě projektu musí být zohledněno jak technické řešení celého prostoru, tak i ochrana stromů. Stromy jsou v současné době v havarijním stavu, neboť jejich kořenový systém je narušen a jejich stav je ohrožen. 

I ve složité době spojené s pandemií se snažíme naše občany seznamovat s připravovanými projekty a záměry ještě v momentě, kdy lze opodstatněné postřehy občanů do přípravné fáze zařadit.  Tak tomu bylo i v případě první prezentace sudie prostoru v okolí pramene na Těšíně. Bylo realizováno on-line setkání mezi občany Hrdějovic, kteří se přihlásili, a autory návrhu. Návrh se setkal s pozitivní odezvou, největší diskuze se rozvinula okolo přístřešku, který má sloužit jako ochrana před nepřízní počasí, umístění vodního koryta v dolní části a zpevnění povrchu okolo kaple. V návrhu níže, jsou již zapracovány podněty, které vzešly z on-line diskuze. Studie je rozdělena do několika etap umožňující postupnou realizaci. Na základě veřejné projednání s občany v červnu 2021 vznikl podnět, který vzešel od občanů, na zpracování studie revitalizace točny MHD,  která je v těsné blízkosti prameniště, na které architekti začali pracovat.

 

Studii naleznete ke stažení zde.