Veřejný prostor v Hrdějovicích

Veřejný prostor na Figuře

Ve spolupráci s arch. Markétou Veličkovou a arch. Petrem Veličkou, probíhá příprava revitelizace prostoru na Figuře. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní krajinářský prvek, kterých je v intravilánu Hrdějovic velice málo, bude revitalizace s pokorou a citlivým přístupem tj. obnova mokřad, klidová zóna v přírodním duchu - autorský mobiliář za použití přírodních materiálů, altán pro zázemí sousedských setkání. Dále v této lokalitě bude vytvořena připomínka události z ledna 1945, kdy naší obcí projížděl transport smrti z Německa přes Prahu, České Budějovice do Rakouska a z vlaku  byla vyhozena tři těla zemřelých vězňů. Na přelomu června/července budou v prostoru pod duby instalovány lavičky tzv. Vagabundi, kteří se stanou součástí sítě těchto laviček v ČR a v Evropě.

Termín veřejné prezentace bude upřesněn.

Jaká má být náves v Hrdějovicích

V roce 2020 byla ustavena pracovní skupina "Jakou chceme náves", která je složena se zástupců obyvatel návsi, obyvatel Hrdějovic, kteří na návsi nebydlí a nezávislých odborníků.

Výstupem jednání pracovní skupiny je:

  • návrh studia CityUpgrade nebude dále vedením obce rozpracován z důvodu nesouhlasu obyvatel,
  • návrh arch.Poura nebude dále vedením obce rozpracován z důvodu nesouhlasu obyvatel a problematickému dopravnímu řešení,
  • budou prověřena všechna možná dopravní řešení návsi.

Na přelomu 2021/2022 došlo k odbornému prověření podnětu občanů, kteří poukázali na nevhodně vysázené a poškozené dřeviny na návsi, tyto dřeviny budou odstraněny v době vegetačního klidu. Náhradní výsadba bude realizována na základě koncepčního řešení návsi, které vzejde z jednání pracovní skupiny a následně bude předloženo široké veřejnosti a po odsouhlasení bude dále rozpracováno k realizaci.

Veřejný prostor okolo pošty a OÚ

Na základě požadavku občanů na zkvalitnění veřejného prostoru okolo pošty a OÚ (dětské hřiště, místo k posezení) bylo zažádáno na konci roku 2021 o dotaci na dětské hřiště a v únoru 2022 o dotaci na mobiliář (lavičky atd.). Prostor musí být připraven k realizaci tohoto záměru, z tohoto důvodu, dochází během vegetačního klidu k vykácení nevhodných dřevin, které v rámci revitalizace budou nahrazeny novou výsadbou. Dále je potřeba odbourat nevhodné částí zdiva a další terení úpravy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.jpg 220.7 Kb
2.jpg 274.8 Kb
3.jpg 309.6 Kb
4.jpg 259.5 Kb
5.jpg 244.4 Kb
hrdejovice-navrhova-situace-220215.pdf 335.6 Kb

Hřiště ulice Zahradní

V červnu 2021 získala obec Hrdějovice 80% dotaci na revitalizaci multifunkčního hřiště v Zahradní ulici. Realizace by měla proběhnout do 31.10.2021.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projektova-dokumentace-d6.pdf 7472.5 Kb

Veřejný prostor - ulice Školní

V roce 2020 byla záhájena  úprava prostoru v ulici Školní - vytvoření záhonů. V roce 2021 daly podnět k další  úpravě děti a to vybudovat před školou místo, kde sedá sedět, hrát si, čekat na autobus v příjemném prostředí. Tento zajímavý nápad oslovil jak vedení obce, tak vedení školy. Úpravou prostranství vznikne veřejný prostor nejen pro děti, ale pro každého z nás. Podoba autobusového přístřešku vznikla na základě podnětů a spolupráci dětí, architektů, vedení obce.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
finalni-verze-zmena-10-22.pdf finální verze přístřešek 144 Kb