Veřejný prostor v Hrdějovicích

Jaká má být náves v Hrdějovicích

V roce 2020 byla ustavena pracovní skupina "Jakou chceme náves", která je složena se zástupců obyvatel návsi, obyvatel Hrdějovic, kteří na návsi nebydlí a nezávislých odborníků.

Výstupem jednání pracovní skupiny je:

  • návrh studia CityUpgrade nebude dále vedením obce rozpracován z důvodu nesouhlasu obyvatel,
  • návrh arch.Poura nebude dále vedením obce rozpracován z důvodu nesouhlasu obyvatel a problematickému dopravnímu řešení,
  • budou prověřena všechna možná dopravní řešení návsi.

Na přelomu 2021/2022 došlo k odbornému prověření podnětu občanů, kteří poukázali na nevhodně vysázené a poškozené dřeviny na návsi, tyto dřeviny budou odstraněny v době vegetačního klidu. Náhradní výsadba bude realizována na základě koncepčního řešení návsi, které vzejde z jednání pracovní skupiny a následně bude předloženo široké veřejnosti a po odsouhlasení bude dále rozpracováno k realizaci.