Zastupitelstvo

Seznam členů zastupitelstva obce Hrdějovice:

Ing. Jiří KRUPIČKA
starosta obce
Hana REHANSLOVÁ
místostarostka obce
Jan SUCHAN
místostarosta obce
Zdeněk MALENA
předseda finančního výboru
Vlastimil NETOČNÝ
předseda kontrolního výboru
Ing. Marie KUČEROVÁ
zastupitel
Ing. Radovan MATZNER
zastupitel
PhDr. Jan SAMOHÝL Th.D.
zastupitel
Ing. Jiří SEVERA
zastupitel
Martina SVOBODOVÁ
zastupitel
Mgr. Radka ŠULISTOVÁ Ph.D.
zastupitel