Zastupitelstvo

Seznam členů zastupitelstva obce Hrdějovice:

 

Mgr. Radka ŠULISTOVÁ, Ph.D.
starostka obce
Ing. Miloš LEPIČ
místostarosta obce
Ing. Marie KUČEROVÁ
předsedkyně finančního výboru
PhDr. Jan SAMOHÝL, Ph.D.
předseda kontrolního výboru
Ing. Jiří KRUPIČKA
zastupitel
Hana REHANSLOVÁ
zastupitelka
Zdeněk MALENA
zastupitel
PhDr. Roman MÍČKA, Th.D., Ph.D.
zastupitel
Ing. Jiří SEVERA
zastupitel
Jan SUCHAN
zastupitel
Martina SVOBODOVÁ
zastupitelka