Zápisy z jednání zastupitelstva

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání ZO je vždy řádně svoláno a informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání je v souladu se zákonem, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Hrdějovice po dobu nejméně 7 dní. Kromě "fyzického" vyvěšení na úřední desce je tato informace zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na "elektronické úřední desce"). Zastupitelstvo obce Hrdějovice zasedá zpravidla poslední týden v měsíci mimo měsíce červenec a srpen. V případě potřeby je jednání svoláno i v jiné termíny, dle zákona.

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny zápisy zastupitelstva jsou k dispozici ve formátu PDF po kliknutí na odkaz.

A kdo je vlastně obecní zastupitel
"Buďme k sobě upřímní. Obecní zastupitel je zcela prostý člověk. Člověk z masa a kostí, který v jistém čase z „nějakých“ důvodů usoudil, že by mohl být své obci „nějakým“ způsobem prospěšný a užitečný. A abychom byli genderově neutrální, je to povětšinou nějaký Franta, Zdena, Božena či Karel. Zedník, účetní, prodavačka, nástrojař, technik, geodet… Což samo o sobě nevypovídá o ničem a zároveň o všem.
Těžko lze od těchto obyčejných lidí očekávat, že budou schopnými manažery, sociology, mediátory, historiky, analytiky, obchodníky či architekty… Protože tento výčet je pouhým, ale přitom zcela nezbytným základem pro výkon funkce obecního zastupitele, pokud bychom snad chtěli a měli, coby voliči a občané očekávat, že takové zastupitelstvo naši obec posune někam dále, a to ideálně kupředu ve smyslu lepšího žití. Smutným faktem je, že většinová část voličů výše zmíněné očekávání ani nemá. Zvolila si sice do vedené své obce lidi, kterým důvěřuje, „protože se přece známe a víme jaký je Franta a jaká je Božena“, ale žádná zásadní očekávání od těchto lidí nemá. Snad jen, že „my nevíme“, ale „oni vědět budou.“ Proto jsme je také volili, z výběru vzešli jako ti nejschopnější.
.
Komunita neví, co očekávat, zastupitelé neví, jak smysluplně řídit a zvelebovat. Začíná tak více či méně organizovaný chaos.
.
Obecný zastupitel je kromě své obyčejnosti svázán i jinými aspekty. Jde skutečně, nejenom obrazně, s hlavou pod gilotinu a mnohdy se nelze legitimnímu, kterým se zastupitelé tak rádi ohánějí, až tak moc divit. Protože zastupitel, na rozdíl od politika, je absolutně plně odpovědný."  
M.Roman Obec naskrz skrz. Blank Page spol., Praha. 2019. ISBN 978-80-270-5272-1.

 

Zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva 25.4.2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-19-2024-.pdf 297.3 Kb

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva 28.3.2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-18-2024.pdf 284.2 Kb

Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva 29.2.2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-17-2024.pdf 307.9 Kb

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva 18.1.2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-16-2024.pdf 399 Kb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva 14.12.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-15-2023.pdf 358.2 Kb

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva 23.11.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-14-2023.pdf 328.5 Kb

Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva 30.10.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-13-2023.pdf 182.4 Kb

Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva 19.10.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-12-2023.pdf 230.1 Kb

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva 3.10.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-11-2023.pdf 217.3 Kb

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva 7.9.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-10-2023.pdf 233.3 Kb

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva 29.6.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-9-2023.pdf 235.2 Kb

Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva 1.6.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-8-2023.pdf 203.6 Kb

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva 27.4.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-7-2023.pdf 240.1 Kb

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva 23.3.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-6-2023..pdf 228 Kb

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva 23.2.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-5-2023.pdf 270.6 Kb

Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva 19.1.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-4-2023.pdf 251.6 Kb

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva 15.12.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-3.pdf 246.3 Kb

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva 24.11.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-2.pdf 231.2 Kb

Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva 21.10.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-1.pdf 249.2 Kb

Zápis č. 40 ze zasedání zastupitelstva 15.9.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-40.pdf 225.3 Kb

Zápis č. 39 ze zasedání zastupitelstva 16.6.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-39.pdf 287.6 Kb

Zápis č. 38 ze zasedání zastupitelstva 19.5.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-38.pdf 216.6 Kb

Zápis č. 37 ze zasedání zastupitelstva 29.3.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-37.pdf 304.3 Kb

Zápis č. 36 ze zasedání zastupitelstva 27.1.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-36.pdf 222 Kb

Zápis č. 35 ze zasedání zastupitelstva 15.12.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-35.pdf 241.4 Kb

Zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva 24.11.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-34.pdf 276.3 Kb

Zápis č. 33 ze zasedání zastupitelstva 27.10.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-33.pdf 266.6 Kb

Zápis č. 32 ze zasedání zastupitelstva 23.9.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-32.pdf 252.5 Kb

Zápis č. 31 ze zasedání zastupitelstva 14.7.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-31.pdf 244.5 Kb

Zápis č. 30 ze zasedání zastupitelstva 24.6.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-30.pdf 243.8 Kb

Zápis č. 29 ze zasedání zastupitelstva 27.5.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-29.pdf 240.3 Kb

Zápis č. 28 ze zasedání zastupitelstva 25.3.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-28.pdf 199.5 Kb

Zápis č. 27 ze zasedání zastupitelstva 25.2.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-27.pdf 294.2 Kb

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva 17.12.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-26.pdf 257.1 Kb

Zápis č.25 ze zasedání zastupitelstva 26.11.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-25.pdf 264.3 Kb

Zápis č.24 ze zasedání zastupitelstva 11.11.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-24.pdf 195.3 Kb

Zápis č.23 ze zasedání zastupitelstva 29.10.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-23.pdf 609.9 Kb

Zápis č.22 ze zasedání zastupitelstva 24.9.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-22.pdf 229.4 Kb

Zápis č.21 ze zasedání zastupitelstva 30.7.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-21.pdf 243 Kb

Zápis č.20 ze zasedání zastupitelstva 25.6.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-20.pdf 272.3 Kb

Zápis č.19 ze zasedání zastupitelstva 28.5.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-19.pdf 243.7 Kb

Zápis č.18 ze zasedání zastupitelstva 17.4.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-18.pdf 221 Kb

Zápis č.17 ze zasedání zastupitelstva 27.2.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-17.pdf 249.5 Kb

Zápis č.16 ze zasedání zastupitelstva 30.1.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-16.pdf 3309.3 Kb

Zápis č.15 ze zasedání zastupitelstva 18.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-15.pdf 2465.3 Kb

Zápis č.14 ze zasedání zastupitelstva 27.11.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-14.pdf 2563.9 Kb

Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva 30.10.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-13.pdf 2492.7 Kb

Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva 25.9.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-12.pdf 186.6 Kb

Zápis č.11 ze zasedání zastupitelstva 16.8.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-11.pdf 280.1 Kb

Zápis č.10 ze zasedání zastupitelstva 5.8.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-10.pdf 366.8 Kb

Zápis č.9 ze zasedání zastupitelstva 19.6.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-9.pdf 320.6 Kb

Zápis č.8 ze zasedání zastupitelstva 30.5.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-8.pdf 402.9 Kb

Zápis č.7 ze zasedání zastupitelstva 25.4.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-7.pdf 408.3 Kb

Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva 28.3.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-6.pdf 308.3 Kb

Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva 28.2.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-5.pdf 501.5 Kb

Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva 31.1.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-4.pdf 109.6 Kb

Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva 13.12.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-3-.pdf 83.1 Kb

Zápis č.2-4 ze zasedání zastupitelstva 22. 11. 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-2-4.pdf 386.9 Kb

Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva 31.10.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-1.pdf 305.4 Kb