Zápisy z jednání zastupitelstva

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny zápisy zastupitelstva jsou k dispozici ve formátu PDF po kliknutí na odkaz.