Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřízen podle zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje:

a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Složení kontrolního výboru:

Předseda:
Jan Samohýl

Členové:
Jitka Kukačková
Petr Haikl