Finanční výbor

Finanční výbor je zřízen podle zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Dle zákona o obcích provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Složení finančního výboru:

Předseda: Ing. Pavel Holomel


Členové: Ing. Jiří Krupička, Vladislava Pechoušová