Dotační projekty 2022

Rok 2022

Podané, získané, realizované dotace

Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Hrdějovice – PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE
Realizace 08/2022

Získané dotace v roce 2022:
Mobiliář prostor v okolí obecního úřadu - SZIF získaná dotace
Realizace  do 06/2023

Úprava prameniště na Těšíně - ITI získaná dotace
Realizace do 2025

Přístavba tří tříd ZŠ Hrdějovice - ITI získaná dotace
Realizace do 2026

Podané žádosti:
Oprava komunikace Těšínská - MMR podaná žádost

Dětské hřiště u Pošty - MMR podaná žádost