Kronika obce

Vedení kroniky a zajímavosti z kroniky

Od roku 2020 kroniku Hrdějovic a Opatovic vede paní Božena Kalkušová

Co naše kronika říká o událostech z roku 1945
„9. května k večeru uvítalo obyvatelstvo s obrovským a neutuchajícím nadšením naše sovětské bratry, slavnou Rudou armádu. Zaprášení, unavení, ale s radostnou jiskrou v očích připojili se rudoarmějci k jásajícímu obyvatelstvu. Díky a sláva Tobě, Rudá armádo, díky a sláva Tobě, Josefe Visarionoviči Staline!“ Na květnové události roku 1945 vzpomíná i jedna z hrdějovických rodaček, které tehdy bylo sotva deset let. „Měla jsem v té době za sebou krátkou, několikaměsíční zkušenost z gymnázia s německou výukou, protože na jaře l945 naši školu srovnaly bomby se zemí. V květnu k nám do vsi přijelo ruské vojsko. Nevzpomínám si, že by se tenkrát konala jakákoli oslava. Vojáci se rozložili na loukách v místech, kde je dnes všestranné sportovní vyžití. Na hřišti bydlelo několik set vojáků, potok využívali jako koupelnu. Rodiče nakázali nám dětem a především dívkám, abychom se k nim nepřibližovaly ani na krok. Několik starších žen ze vsi napeklo buchty nebo koláče a doneslo je vojákům na uvítanou. Rychle ale odešly, neboť vojáci je vyděsili,“ dodává pamětnice a dlouholetá obyvatelka obce.

Co se odehrávalo v květnových dnech 1945 v Opatovicích, se také dozvíme z kroniky: „Dne 9. května 1945 ve 3 hodiny odpoledne objevila se Rudá armáda v Českých Budějovicích, kde byla slavnostně uvítaná. Při likvidaci německé armády na našem území zůstalo zde ještě z jejich řad mnoho zběhů od všech útvarů, kteří se skrývali většinou v lesích. I zde v našem katastru a v hosínském potulovaly se zbytky germánů. Aby byla zaručena bezpečnost občanů, byly ustanoveny ozbrojené hlídky, které v čas potřeby měly zasáhnout, aby české obyvatelstvo nebylo znepokojováno a v případě dopadení dotyčného sběha měly zatknout.“ Dále se v kronice píše, že dne 16. 5. 1945 byl chycen ozbrojenou hlídkou na silnici z Hrdějovic do Opatovic příslušník SS Vilem Mayer z Vratislavi. Hlídku tvořili bratři Josef a František Tenglovi z Opatovic. Mezi příslušníkem SS a mladším z bratrů Františkem došlo k tahanici o pušku. Josef chtěl svého bratra ochránit a vystřelil ze své zbraně, ale místo do nepřítele se trefil do bratra, který převoz do nemocnice nepřežil. Na tomto místě ještě zápis pokračuje tím, že německého vojína Rusové, kteří přijeli z Hluboké nad Vltavou, zahrabali do jámy, kterou vykopali na poli u meze pana Kasky. Ze zápisu není ale zcela jasné, zda se jedná o Vilema Mayera, nebo jiného příslušníka německé armády.
Celý text najdete: Hrdějovické listy / jaro-léto 2020

O konci okupace v naší obci a okolí se dočtete také v článku Jana Ciglbauera na http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/07/konec-nemecke-okupace-na-hrdejovicku/