Nevkládat
Hosínské zvonění 2021
Poškození "oplocenek"v lese
Architektonická studie prameniště a okolí kaple
Veřejná prezentace studie proběhne 21.6.2021 v 18.00 hodin u prameniště a kaple na Těšíně.
Den sousedů
Desatero správného souseda v Hrdějovicích a Opatovicích
Na náš obecní úřad přichází požadavky na vznik nových vyhlášek a omezení. Každý takový paragraf má ale několik zádrhelů: