Czech POINT

Poplatky Czech POINT

Prosíme občany o bezhotovoství platbu pomocí platební karty.
Děkujeme.

Výpis z katastru nemovitostí             100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku

Výpis ze živnostenského rejstříku    100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku

Výpis z obchodního rejstříku             100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku

Výpis z rejstříku trestů                        100,- Kč