Svatební obřad

Můžeme mít svatební obřad v Hrdějovicích nebo Opatovicích?

Své ANO si můžete říci po předchozí domluvě se stávajícím starostou obce a Matričním úřadem České Budějovice pokud jeden z vás má trvalý pobyt v Hrdějovicích.

Pokud ani jeden nemá trvalý pobyt v Hrdějovicích, oddávajícím nemůže být současný starosta obce Hrdějovice-Opatovice. Vtomto případě vše řešte na Matričním úřadě České Budějovice.