Místní poplatek ze psů

Kdy zaplatit a kolik za mého pejska

Prosíme občany o bezhotovoství platbu a to převodem:
1. na účet obce 101807719/0300, var.symbol: uvádějte vaše číslo popisné.
2. Na OÚ je možno provést bezhotovostní platbu pomocí platební karty.

3. Platba v hotovosti bude přijímána pouze ve vyjímečných případech.

Vašeho čtyřnohého kamaráda přihlašte na OÚ Hrdějovice v okamžiku, kdy dovrší věk 3 měsíce.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě do 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa 350,-- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 850,-- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,-- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let   300,- Kč

 

Kontaktní osoba: Hana Jandová tel.773882771