Sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora od 1.11.2021

Úterý:   
15:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek: 
15:00 – 17:00 hodin

Každá sudá sobota
(mimo státních svátků)
09:00 – 12:00 hodin

Sběrný dvůr

Provozní doba:

JARO - LÉTO                                          PODZIM - ZIMA
(od 1.4. do 31.10.)                                  (od 1.11. do 31.3.)

Úterý:                                                         Úterý:   
15:00 – 18:00 hodin                                15:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek:                                                      Čtvrtek: 
15:00 – 18:00 hodin                                15:00 – 17:00 hodin

Každá sudá sobota                                  Každá sudá sobota
(mimo státních svátků)                           (mimo státních svátků)
08:00 – 12:00 hodin                                 09:00 – 12:00 hodin

 

Prosíme všechny občany, aby do pytlů na plasty, papír a kartony dávali pouze to, k čemu jsou určeny.  
Odpady, které nejsou uloženy do certifikovaných barevných pytlů, nebo pytle, které obsahují netříděný odpad, nebudou vyvezeny.  
Buďte prosím ohleduplní.
Děkujeme. 

 

Odpady lze odevzdat na sběrném místě jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.

 

Odebírané odpady:

  • Sklo
  • Plast
  • Velkoobjem. odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Kov

Kontaktní osoba:
Ivan Hašek
+420 602 615 010