Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Od 15.6.2022 změna provozu sběrného dvora v Hrdějovicích

PROVOZNÍ DOBA:

každou středu od 15:00 - 18:00 hodin (kromě státních svátků)

každou sobotu od 8:00 - 13:00 hodin (kromě státních svátků)
 

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2023 je nutné se při vjezdu do sběrného dvora prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.
Odebírané odpady: sklo, plast, kov, velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad.


Kontaktní osobou pro provoz sběrného dvora je: Karel Schmidmayer +420 728 102 049, Stanislav Mašek +420 723 783 905, Ivan Hašek +420 602 615 010

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře pouze v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.

Odebírané odpady:

  • Sklo
  • Plast
  • Velkoobjem. odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Kov

Prosíme všechny občany, aby do pytlů na plasty, papír, kartony a kov dávali pouze to, k čemu jsou určeny.  
Odpady, které nejsou uloženy do certifikovaných barevných pytlů, nebo pytle, které obsahují netříděný odpad, nebudou vyvezeny.  
Buďte prosím ohleduplní.
Děkujeme.