Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Od 1.ledna 2022 zahajujeme zkušební provoz v nově vybudovaném sběrném dvoře - ulice Luční (areál objektu keramičky). Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.
Odebírané odpady: sklo, plast, kov, velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad.

Sběrné místo u mateřské školky je od 1.1.2022 zrušeno.

Provozní doba je předběžně stanovena:

Středa:  15:00 – 18:00
Sobota: 10:00 –12:00, 14:00 – 17:00 (vyjma státních svátků)


Kontaktní osobou pro provoz sběrného dvora je:  Marta Křížová +420 776 700 989, Ivan Hašek +420 602 615 010

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře pouze v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.

Odebírané odpady:

  • Sklo
  • Plast
  • Velkoobjem. odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Kov

Prosíme všechny občany, aby do pytlů na plasty, papír, kartony a kov dávali pouze to, k čemu jsou určeny.  
Odpady, které nejsou uloženy do certifikovaných barevných pytlů, nebo pytle, které obsahují netříděný odpad, nebudou vyvezeny.  
Buďte prosím ohleduplní.
Děkujeme.