Poplatek za komunální odpad

Výzva - poplatky za komunální odpad v roce 2024

 

Prosíme občany o bezhotovoství platbu za komunální odpad, a to převodem na účet obce 101807719/0300, var.symbol: uvádějte vaše číslo popisné a jméno za koho je platba 

Platbu je možno na OÚ provést i bezhotovostně pomocí platební karty.

 

Částky platné pro rok 2024:
Za osobu mladší 75 let na rok:   700 Kč
Za osobu  starší  75 let na rok:   500 Kč (pozn. občané, kteří v kalendářním roce dosáhnou 75-ti let a více let věku)
Děti mladší jednoho roku jsou od poplatku osvobozené.

Vlastník rodinného domu v obci Hrdějovice, ve kterém není přihlášena k TP žádná fyzická osoba platí 700 Kč

Částky platné pro rok 2023:
Za osobu mladší 75 let na rok:   550 Kč
Za osobu  starší  75 let na rok:   350 Kč (pozn. občané, kteří v kalendářním roce dosáhnou 75-ti let a více let věku)
Děti mladší jednoho roku jsou od poplatku osvobozené.

Platbu  můžete provést vždy do konce června  nového roku.

Manipulační poplatek za přistavení kontejneru na bioodpad: 450 Kč
Objednávky na čísle: +420 773 882 771

Známky na popelnice jsou od roku 2022 zrušeny. 

 

Od 1.ledna 2022 zahajujeme zkušební provoz v nově vybudovaném sběrném dvoře - ulice Luční (areál objektu keramičky). Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.
Odebírané odpady: sklo, plast, kov, velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad.

Provozní doba je předběžně stanovena:

Středa:  15:00 – 18:00  hod.  (vyjma státních svátků)
Sobota: 08:00 – 13:00  hod.  (vyjma státních svátků)
Kontaktní osobou pro provoz sběrného dvora je Karel Schmidmayer +420 728 102 049, Stanislav Mašek +420 723 783 905 a Ivan Hašek +420 602 615 010