Poplatek za komunální odpad

Výzva - poplatky za komunální odpad 2021

 

Prosíme občany o bezhotovoství platbu za komunální odpad, a to převodem.
Účet obce 101807719/0300, var.symbol: uvádějte vaše číslo popisné.

Od 1.3.2021 je možno na OÚ provést bezhotovostní platbu pomocí platební karty.

Po telefonické domluvě vám budou předány známky na popelnice a pytle na tříděný odpad.
Kontaktní osoba: Hana Jandová tel.773882771

Platba v hotovosti bude přijímána pouze ve vyjímečných případech.

Částky platné od 1.1.2021:
Za osobu mladší 75 let na rok:   550 Kč
Za osobu  starší  75 let na rok:   350 Kč (pozn. občané, kteří v kalendářním roce dosáhnou 75-ti let a více let věku)
Děti mladší jednoho roku jsou od poplatku osvobozené.

Platbu za rok 2021 můžete provést až do konce června 2021.