Správní poplatky

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.

Prosíme občany o bezhotovoství platbu pomocí platební karty.
Děkujeme.

Ověřování podpisu    30,- Kč za podpis

Ověřování listin    30,- Kč za stránku

Vyhledání a vydání opisu, kopie z úřední listiny    50,- Kč za stránku

Vydání povolení k připojení nemovitosti na místní komunikaci    500,- Kč

Vydání povolení – překop místní komunikace    100,- Kč

Přihlášení k trvalému pobytu    50,- Kč

Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les    zdarma
– místní šetření za každou zap. hodinu    100,- Kč

Přijetí žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu    100,- Kč