Sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora od 9.2.2021

Úterý:   
15:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek: 
15:00 – 17:00 hodin

Každá sudá sobota
(mimo státních svátků)
09:00 – 12:00 hodin